KHÓA HỌC LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH KÊ KHAI THUẾ TẠI HẢI DƯƠNG.
-         Kế toán thuế là một trong những kế toán có tầm quan trọng tới công việc kế toán của Doanh nghiệp. Với tình trạng thông tư nghi định thay đổi như cơm bữa, cái cũ chưa kịp cập nhật thì cái mới đã tiếp tục được sinh ra.
-         Vậy để làm sao đọc, hiểu và vận dụng được các luật kế toán thuế, nghị định và thông tư vào thực tiễn được đúng và hiệu quả.
-         Hay nói cách khác làm sao để mình có thể trở thành người kế toán có tầm quan trọng trong công ty. Làm sao để vị trí kế toán của mình được ổn định à Công việc ổn định à CÁC BẠN PHẢI BIẾT TỚI KẾ TOÁN THUẾ.
TRUNG TÂM GIA SƯ KẾ TOÁN TẠI HẢI DƯƠNG- KE TOAN KIM OANH SẼ GIÚP BẠN THỰC HIỆN ĐIỀU ĐÓ.
Chỉ cần bạn tham gia khóa học Lý thuyết và Thực hành Kê khai Thuế tại Ke Toan Phuong Oanh là bạn chắc chắn sẽ làm được!!!

NỘI DUNG KHÓA HỌC LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH KÊ KHAI THUẾ:

(Thời gian: 10 buổi)
STT
Nội dung khóa học
Số buổi
Ghi chú
1
Gặp gỡ, giao lưu học viên
1
 
Phân tích thuế Giá trị Gia tăng (Buổi 1)                                                   
2
Phân tích thuế Giá trị Gia tăng (Buổi 2)
1
 
3
Làm bài tập trắc nghiệm và thảo luận tình huống thực tế thuế GTGT
1
 
4
Thực hành lên tờ khai thuế GTGT + Kê khai bổ sung thuế GTGT+ Kê khai phân bổ thuế GTGT
1
Máy tính
5
Phân tích thuế TNCN (Buổi 1)
1
 
6
Phân tích thuế TNCN (Buổi 2)
1
 
Làm bài tập trắc nghiệm+ Thảo luận tình huống thực tế thuế TNCN 
7
Thực hành bài tập thực tế thuế TNCN
1
Máy tính
8
Phân tích chuyên đề thuế TNDN (Buổi 1)
1
 
9
Phân tích chuyên đề thuế TNDN (Buổi 2)
1
 
Thảo luận tình huống thực tế chuyên đề thuế TNDN 
10
Thực hành bài tập thực tế chuyên đề thuế TNDN
1
Máy tính
Fanpage: Gia Sư Kế toán tại Hải Dương
Facebook: Ke Toan Kim Oanh
 
Chúc các bạn học tốt và thành công!!