Vào ngày 22/12/2017, mình mở FIFA 14 lên chơi, để giao lưu bóng đá với các bạn khác trên thế giới (Match Lobbies), nhưng buồn hết cả người. Vì nhận được thông báo: "Sorry, it appears the EA Servers are currently down. We are working to address the problem. Please try again later."
Và mình đã điều tra ra, dịch vụ online cho game FIFA 14 bị EA đóng cửa.

Cụ thể:  18/10/2017, game FIFA 14 trên các hệ máy  bị đóng cửa Server

+ FIFA Soccer 14 for PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One
+ FIFA 14 Ultimate Team for PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One

03/07/2017, game FIFA 12, 13 trên các hệ máy bị đóng cửa Server

+FIFA Soccer 12 for Windows, OS X, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360
+FIFA 12 Ultimate Team for Windows, OS X, PlayStation 3, Xbox 360
+FIFA Soccer 13 for PC, PlayStation 3, PlayStation Vita, WiiU, Xbox 360
+FIFA 13 Ultimate Team for PC, PlayStation 3, Xbox 360

Cuối cùng, chế độ FUT Champions Mode trong FIFA 17 cho PC, PlayStation 4, Xbox One cũng bị đóng cửa server vào 4/9/2017

Như vậy Server FIFA 14 hoạt động trong vòng 4 năm: 9/2013-10/2017.
Nếu các bạn là FAN EA GAME thì đọc thêm https://www.ea.com/service-updates/2017, để biết còn game nào nữa cũng bị đóng cửa dịch vụ online nhé!