LỆ PHÍ MÔN BÀI 2018
=====================
**) Mức Đóng Lệ phí Môn bài:
Theo Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và thông tư 302/2016/TT-BTC quy định về lệ phí môn bài như sau:
"Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài
1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:
a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;
c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.
Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư"
TA CÓ THỂ MINH HỌA BẰNG BẢNG SAU:
Căn cứ vào Vốn điều lệ ghi trong
 giấy phép ĐKKD
Mức tiền lệ phí môn bài phải đóng
Tiểu mục nộp tiền thuế
Trên 10 tỷ đồng
3.000.000 đồng/ năm
2862
Từ 10 tỷ đồng trở xuống
2.000.000 đồng/ năm
2863
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác…
 
1.000.000 đồng/ năm
 
2864
 
**) Thời hạn nộp Lệ phí Môn bài:
- Các DN đã và đang hoạt động trước năm 2018 không phải lập tờ khai lệ phí môn bài, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/01/2018.
- Các DN thành lập ngày 01/01/2018 thì thời hạn lập tờ khai và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu sản xuất kinh doanh. Nếu thành lập mà chưa hoạt động ngay thì phải kê khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh.
+ Nếu DN mới thành lập thành lập vào thời gian 6 tháng đầu năm (Từ 01/01 đến 30/06 của năm) thì nộp lệ phí môn bài cho cả năm
+ Nếu DN mới thành lập thành lập vào thời gian 6 tháng cuối năm (Từ 01/07 đến 31/12 của năm) thì nộp lệ phí môn bài năm đầu tiên thành lập bằng 50% mức lệ phí môn bài của cả năm. Từ năm thứ 2 nộp lệ phí môn bài cho cả năm như bình thường.
 
è Vậy Doanh nghiệp bạn thuộc vào DN đã, đang hay mới thành lập thì các bạn đã biết cách xác định mức thuế và thời hạn nộp thuế, tờ khai thuế rồi phải không?
CHÚ Ý NỘP VÀ KÊ KHAI ĐÚNG HẠN ĐỂ TRÁNH BỊ CÁC KHOẢN PHẠT KHÔNG ĐÁNG CÓ CÁC BẠN NHÉ!
 
Chúc các bạn thành công!