MỘT SỐ LƯU Ý KHI KẾ TOÁN LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY MỚI 

(Bài nãy sẽ hữu ích hơn với các bạn làm trong DN Vừa và nhỏ, khi chúng ta vừa là kế toán viên, kế toán tổng hợp và kiêm luôn cả phụ trách kế toán. Hay nói cách khác ta là người kế nhiệm nên ta phải tìm hiểu cho kỹ để làm cho đủ, cho đúng nhé các bạn!)
I.                    HỒ SƠ CÔNG TY
1.      Giấy phép kinh doanh:
-          Các bạn cần tìm hiểu xem hiện tại Công ty có lưu bản nào của Giấy phép đăng ký kinh doanh hay không? GPĐKKD lần đầu là ngày nào, thay đổi mấy lần, các bạn nên có file ghi chép lại để khi nào cần thì có thể lôi ra dùng ngay (VD: Sếp hỏi, ngân hàng yêu cầu…)
-          Nắm được Công ty mình thuộc loại hình DN nào? Công ty Cổ phần, Công ty TNHH 1TV hay Công ty TNHH 2TV. .. hiện tại thì trên GPĐKKD quy định sẽ không ghi rõ công ty mấy thành viên nữa nên cần chú ý để sau tách phần chi phí liên quan tới lương của Giám đốc công ty TNHH1TV(nếu có) sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
-          Hiện giờ trên GPĐKKD cũng không ghi rõ các ngành nghề kinh doanh của công ty nên các bạn lên cổng thông tin điện tử của sở KH&ĐT để tra cứu, lưu lại xem ngành nghề hoạt động của công ty mình là gì để còn xem chứng từ kế toán phát sinh có phù hợp không và để hạch toán cho đúng nhé!
-          Nắm được số vốn điều lệ trên Giấy phép ĐKKD là bao nhiêu? Công ty hiện tại đã góp đủ vốn hay chưa góp đủ vốn. Nếu chưa góp đủ vốn theo thời hạn quy định của pháp luật là do đâu để tìm hướng xử lý.
-          Nắm được người đại diện pháp luật của Công ty là ai hay chính là người sẽ ký các giấy tờ, chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp mình (nhớ có lưu kèm hồ sơ của người đại diện nhé). Tránh Trường Hợp người đại diện pháp luật là Ông A nhưng lại trình ký ông Bà Tưởng không sai mà sai không tưởng đó các bạn nhé!
2.      Hồ sơ góp vốn:
-          Đã có giấy chứng nhận góp vốn kinh doanh chưa?
-          Đã lập sổ đăng ký thành viên chưa?
Thường thì các bạn kế toán không hay để ý vấn đề này trong thực tế.
3.      Điều lệ Công ty đã có chưa? Thường thì kế toán cũng quên lưu chỉ khi nào hỏi tới mới đi tìm và nhiều khi tìm không thấy (cái này cũng thường được sử dụng khi vay vốn ngân hàng…)
II.                 HỒ SƠ THUẾ:
-          Xác định lại kỳ tính thuế (Thuế GTGT, TNCN, TNDN)của Doanh nghiệp cho đúng (Tháng/ Quý)?
-          Kiểm tra xem ngân hàng đã đăng ký nộp thuế điện tử chưa? Đăng ký ở ngân hàng nào?
-          Kiểm tra xem DN sử dụng USB Token của nhà mạng nào, kiểm tra thời hạn của USB?Tránh tình trạng USB Token hết hạn đúng vào kỳ nộp tờ khai thuế thuế à bị nộp chậm tờ khai thuế.
-          Kiểm tra bộ hồ sơ đặt in hóa đơn+ hóa đơn mẫu GTGT (kế toán cũng thường không chú trọng khâu này).
-          Kiểm tra thông báo phát hành hóa đơn của công ty từ ngày nào?
-          Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn các quý đã nộp đủ chưa? Kiểm tra lại số liệu xem có đúng với thực tế không?
-          Kiểm tra xem các báo cáo thuế GTGT tháng/ quý đã được nộp và lưu đầy đủ kèm các bảng kê mua vào bán ra chưa?
-          Kiểm tra xem hồ sơ quyết toán thuế TNCN đã được lưu đầy đủ chưa? Dựa vào hồ sơ quyết toán thuế TNCN xem những đối tượng nào tích vào ủy quyền thì DN đã lưu đầy đủ giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN chưa? Đã làm đủ hợp đồng lao động (kèm hồ sơ của lao động) ký tá đầy đủ theo số lao động trên quyết toán chưa? (tránh TH nhiều công ty khi cơ quan thuế vào kiểm tra mới bắt đầu đi làm hợp đồng lao động, và thay vì nhiều người ký một người ký tất và rối lên trên tên ông A nhưng chữ ký thì của Ông B). Những đối tượng thuộc TH được làm bản cam kết thu nhập 02/CK-QTT/TNCN đã làm đầy đủ cam kết lưu tại công ty chưa?
-          Những khoản chi phúc lợi, thưởng (lễ, tết, sinh nhật…) những khoản phúc lợi khác liên quan tới tính thuế TNDN có được chi từ quỹ phúc lợi không? Có được ghi cụ thể trên quy chế chi tiêu của công ty không? Công ty có quy chế không?
III.               SỔ SÁCH KẾ TOÁN
1.      Tiền Mặt: Kế toán đã in đầy đủ phiếu thu, phiếu chi kẹp cùng chứng từ gốc để chứng minh và ký tá đầy đủ chưa?
Kiểm tra lại tiền tồn quỹ thực tế và sổ sách kế toán có khớp đúng không? Nếu không tìm hiểu nguyên nhân à xử lý.
2.      Ngân hàng: Kế toán đã lưu đầy đủ sổ phụ phát sinh các tháng, đầy đủ sổ chi tiết tiền vay, hồ sơ vay liên quan tới khoản vay, bảng tính lãi chi tiết khoản vay và Giấy Nhận Nợ đầy đủ chưa?
Số liệu tồn cuối kỳ trên TK112 đã khớp đúng với số liệu tại ngày 31/12/20…trên sao kê của từng ngân hàng chưa?(TH doanh nghiệp có nhiều ngân hàng giao dịch)
Số liệu tồn cuối kỳ trên TK341 đã khớp với số tiền Dn còn đang vay ngân hàng trên sổ chi tiết tiền vay tại ngày 31/12/20…chưa?
3.      Công nợ phải thu, phải trả: Kiểm tra xem kế toán đã làm đầy đủ biên bản xác nhận công nợ với khách hàng và nhà cung cấp chưa? Nếu chưa cần xử lý xác nhận lại để nếu sai tìm hướng xử lý.
Số liệu từng mã KH, NCC trên bảng TH công nợ phải thu phải trả có khớp với số liệu cuối kỳ của từng sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả không?
Số liệu cuối kỳ trên TK131 có khớp với số liệu trên bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng?
Số liệu cuối kỳ trên TK331 có khớp với số liệu trên bảng tổng hợp công nợ phải trả NCC?
4.      Thuế GTGT đầu vào, đầu ra: Kiểm tra xem số liệu trên TK133,3331 xem có khớp với số liệu trên bảng kê mua vào, bán ra từng tháng/ quý của DN không?
Số dư cuối kỳ TK133 có khớp với chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT tháng 12/20… hoặc Quý 4/20…?
5.      Hàng tồn kho: Kiểm tra xem số liệu trên bảng TH hàng tồn kho khớp với số liệu từng sổ chi tiết hàng tồn kho chưa?
Số tồn cuối kỳ trên TK152 khớp với số liệu trên bảng TH nguyên vật liệu chưa?
Số tồn cuối kỳ trên TK153 khớp với số liệu trên bảng TH CCDC chưa?
Số tồn cuối kỳ trên TK155 khớp với số liệu trên bảng TH Thành phẩm tồn kho chưa?
Số tồn cuối kỳ trên TK156 khớp với số liệu trên bảng TH Hàng hóa chưa?
-          Kiểm tra xem công ty áp dụng phương pháp tính giá hàng tồn kho theo phương pháp nào để áp dụng tiếp.
6.      CCDC, TSCĐ:
-          Kiểm tra xem Tổng phát sinh bên Có TK242 có bằng Lũy kế phân bổ trên bảng CCDC trong năm không?
è Chú ý phân biệt thời gian phân bổ của CCDC nhập về không qua kho và thời gian phân bổ của CP trả trước là khác nhau nhé! Vì 2 TH này đều hạch toán vào TK242.
(VD: CCDC mua về không qua kho hạch toán vào 242 phân bổ tối đa không quá 3 năm
CP trả trước cũng hạch toán vào TK242 nhưng phân bổ dựa vào số kỳ trả trước)
-          Kiểm tra xem Tổng phát sinh bên Có TK214 có bằng khấu hao lũy kế trong năm trên bảng Trích KHTSCĐ không?
-          Kiểm tra số dư cuối kỳ TK242, TK211 có bằng cột GTCL của CCDC và TSCĐ cuối kỳ không?
-          Kiểm tra xem kế toán đã nộp mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ với cơ quan thuế chưa? (Các bạn kế toán thường bỏ qua mẫu này hoặc nhiều khi mang tới cơ quan thuế nộp các chị thuế bảo không cần nên lại mang về mà không đòi bằng chứng xác nhận nên nhiều DN bị phạt oan).
7.      CÁC KHOẢN THUẾ PHẢI NỘP KHÁC (3333, 3338,3339…)
-          Lên cơ quan thuế xin đối chiếu công nợ thuế về đối chiếu với số liệu sổ sách và xác nhận thực tế của DN để xem đúng chưa và tìm hướng xử lý!
8.      LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
-          Hồ sơ lương đã đầy đủ chưa? (Bảng chấm công, bảng lương, phụ cấp ăn, phụ cấp xăng xe…lương thêm giờ, bảng tính BHXH…)
-          Hồ sơ lao động đầy đủ chưa? (Hợp đồng lao động+ hồ sơ nhân viên)
-          Thang bảng lương làm chưa? Lưu ở đâu?
-          Thông báo của cơ quan bảo hiểm có đầy đủ chưa? Số liệu trên thông báo của cơ quan BHXH có khớp với số liệu trên số dư cuối kỳ TK3383,3384,3386 không?
9.      NGUỒN VỐN KINH DOANH
-          Như bên trên đã nói kiểm tra lại xem DN nộp đủ vốn chưa? Nộp bằng hình thức nào? Đã làm đầy đủ hồ sơ về việc góp vốn của DN chưa?
10.  DOANH THU (TK511,515,711)
-          Kiểm tra xem doanh thu phát sinh trong kỳ có bằng Tổng của các cột Tổng Giá trị hàng hóa bán ra trong kỳ trên bảng kê bán ra các kỳ không? Hay bằng mã số 01 trên bảng BCKQKD không?
-          Kiểm tra xem trong năm doanh nghiệp phát sinh các loại doanh thu gì để làm tiếp cho đúng?
-          Các tài khoản doanh thu (TK511,515,711) cuối kỳ không có số dư.
11.  CHI PHÍ (TK621,622,627,632,635,641,642,811,821)
-          Với công ty sản xuất kiểm tra xem các mặt hàng đã lập định mức đầy đủ và lưu tại công ty chưa?
-          Kiểm tra xem chi phí ở TK621,622,627 đã kết chuyển hết sang TK154àTK155 chưa?
-          Kiểm tra trong năm doanh nghiệp chủ yếu phát sinh các loại chi phí gì để làm tiếp cho đúng?
-          Kiểm tra tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN nếu chỉ tiêu B4- Các khoản chi không được trừ khi tính TNCT xem có phát sinh không? Nếu có thì kiểm tra lại xem là các khoản gì? Kế toán trước đã hạch toán và điều chỉnh như thế nào?
-          Các tài khoản chi phí (TK621,622,627,632,635,641,642,811,821) không có số dư cuối kỳ.
12.  LÃI/ LỖ:
-          Kiểm tra xem DN lãi/ lỗ kế toán đã làm bút toán kết chuyển lãi/ lỗ đầu năm chưa?
-          Nếu lãi DN đã tính và nộp thuế đầy đủ chưa??
13.  BÁO CÁO TÀI CHÍNH
-          Kiểm tra xem DN có lập đầy đủ bộ báo cáo tài chính và nộp theo quy định không?
-          Số liệu trên BCTC có đúng không? Số liệu trên BCĐKT Tổng Tài Sản và Tổng nguồn vốn có bằng nhau không?
-          Lợi nhuận trên bảng BCKQKD có bằng tổng phát sinh trên TK421 trong kỳ không?
-          Chỉ tiêu tiền và tương đương tiền kỳ này có bằng chỉ tiêu Tiền và các khoản tương đương tiền trên bảng CĐKT và bằng tổng số dư cuối kỳ các TK111,112?
 
Nếu như bạn bước chân vào một công ty mới toanh làm việc và bạn nhớ làm không bỏ sót những vấn đề nêu trên và còn làm hơn thế nữa thì chắc chắn bạn sẽ làm tốt công việc kế toán của mình thôi.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!!!