BỊ MẤT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI PHẢI LÀM THẾ NÀO?
=========
Bạn đọc từ mail thuhuong.mimo89@hỏi:

Tôi tham gia BHXH được một thời gian, trong quá trình chuyển nhà tôi bị mất sổ BHXH vậy tôi phải làm sao để cấp lại sổ BHXH?

BHXH Việt Nam Trả lời như sau:

Để được cấp lại số BHXH, bạn cần làm hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH như sau:

- Đơn trình báo mất sổ BHXH có xác nhận của cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc hoặc chính quyền địa phương nơi cứ trú.

- Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (theo mấu số 06/SBH) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

- Giấy xác nhận quá trình đóng BHXH của cơ quan BHXH liên quan.

- Giấy xác nhận chưa được giải quyết trợ cấp 1 lần tại cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú.

- Tờ khai cấp sổ (nếu đã bị mất thì phải liên hệ đơn vị cũ hoặc cơ quan BHXH nơi cấp sổ để sao y).

- Bản sao chứng minh thư nhân dân (có chứng thực).

Cơ quan BHXH sẽ căn sứ vào hồ sơ lưu trữ quá trình tham gia BHXH của bạn để cấp lại sổ cho bạn.
========
Nguồn: BHXH Việt Nam