Liên hệ: Cô Oanh 0966.698.645 - 0936.387.609
Thời gian: Ca sáng 8-11h, ca chiều: 2-5h, ca tối: 7-9h
----------------------------------
NỘI DUNG KHOÁ HỌC:
Học làm sổ sách+ Báo cáo tài chính trên các phần kế toán:
- Góp vốn, thu chi tiền mặt
- Phần hành kế toán ngân hàng
- Phần hành về kế toán bán hàng, theo dõi công nợ phải thu, phải trả
- Phần hành kế toán CCDC, TSCĐ, theo dõi và trích khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC 
- Định mức sản phẩm sản xuất
- Xuất nguyên vật liệu ra sản xuất sản phẩm
- Theo dõi chi phí cấu thành lên sản phẩm, phân bổ chi phí dùng chung cho các sản phẩm
- Cập nhật giá nhập kho, xuất kho cho sản phẩm 
- Học tính giá thành sản phẩm và giá thành đơn vị sản phẩm
- Kế toán bán hàng, giá vốn và doanh thu của hàng hóa, thành phẩm
- Học làm kế toán tiền lương: Học chấm công, tính công được hưởng, công k hưởng lương. Tính phụ cấp, tính bảo hiểm xã hội. Tính thuế TNCN
- Kế toán xác định kết quả kinh doanh lãi/ lỗ trong Doanh nghiệp.
- Học làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp:
+ Học làm bảng cân đối phát sinh các tài khoản
+ Bảng cân đối kế toán DN
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
+ Thuyết minh báo cáo tài chính
- Học kế toán sản xuất các phần hành trên phần mềm MISA 2017 do TT cài tặng miễn phí kèm bản quyền, có thể dùng để làm cho DN của các bạn nha!

- Học thực hành kê khai các loại thuế theo tháng/ quý. Học quyết toán thuế cuối năm !
================
BẠN NÀO CÓ NHU CẦU NHANH TAY LIÊN HỆ NHÉ!