6 NGUYÊN TẮC VÀNG KÊ KHAI BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT
1. SAI ĐÂU SỬA ĐÓ
                Sai ở tháng nào (quý nào) thì các bạn quay lại đúng tháng đó (quý đó) để khai bổ sung. Sai ở chỉ tiêu nào tìm đến đúng chỉ tiêu đó, và sửa chỉ tiêu đó về số liệu đúng.
2. KHÔNG PHẢI CỨ KHAI BỔ SUNG LÀ SẼ BỊ PHẠT
                Chúng ta đều nghĩ khi làm sai tờ khai và nhất là làm sai tờ khai khi đã hết thời hạn kê khai thuế, bây giờ nếu khai tờ khai khác (làm bổ sung) và nộp lại số liệu đúng là chúng ta đều bị phạt à Điều đó sai. Mà chúng ta chỉ bị phạt khi sai sót đó làm tăng số thuế GTGT phải nộp thôi
3. KHÔNG PHẢI CỨ KHAI BỔ SUNG LÀ KHAI VÀO CHỈ TIÊU 37,38
                Chỉ những sai sót làm ảnh hưởng tới số thuế VAT được kaasu trừ mới điều chỉnh vào chỉ tiêu 37, 38 tại tờ khai thuế GTGT của kỳ hiện tại (tức kỳ phát hiện ra sai sót) các bạn nhé. Còn các TH khác không điều chỉnh vào 2 chỉ tiêu này
4. KHÔNG PHẢI CỨ QUÊN KHÔNG KÊ KHAI LÀ KHAI BỔ SUNG
                Theo một cách máy móc kế toán chúng ta đều nghĩ rằng hóa đơn của kỳ nào phải khai đúng kỳ đó thì mới là làm tờ khai đúng. Và cứ khi phát hiện ra khai sót hóa đơn đầu vào, đầu ra là chúng ta liền làm tờ khai bổ sung để nộp luôn. Tình trạng  này dẫn tới việc số lượng tờ khai nhiều khó quản lý về số liệu và điều chỉnh. Vì thế chúng ta chỉ nên làm tờ khai bổ sung luôn khi phát hiện ra khai sót HĐGTGT đầu ra, còn hóa đơn VAT đầu vào giờ không bị khống chế về thời hạn kê khai (6 tháng) như trước đây nữa nên các bạn có thể kê khai vào kỳ chính thức của kỳ phát hiện ra sai sót các bạn nhé!
5. LẤY SỐ LIỆU LÊN KỲ KÊ KHAI TiẾP THEO TẠI SỐ LIỆU CỦA TỜ KHAI BỔ SUNG
                Chúng ta hay bị nhầm lẫn rằng, khi kê khai bổ sung sau tờ chính thức thì sau này số dư chuyển sang kỳ kê khai tiếp theo sẽ được lấy từ tờ khai bổ sung chuyển sang.
                VD: Khi làm tờ khai Q1/2018 sau đó tháng 4/2018 chún ta phát hiện ra khai sót hóa đơn và chúng ta tiến hành làm tờ khai bổ sung tại T4 cho tờ khai Q1/2018 và nộp lại.
à Chúng ta nhầm lẫn rằng sẽ lấy số liệu tại tờ khai bổ sung ở T4 là số liệu đúng và lấy số liệu tại chỉ tiêu 43 của tờ khai này để điền vào chỉ tiêu 22 của Q2/2018 à Và BẠN ĐÃ SAI
à Các bạn nhớ nhé. Số liệu của tờ khai chính thức các quý vẫn sẽ được lấy từ chỉ tiêu của tờ khai chính thức quý trước sang. Còn số liệu trên tờ khai bổ sung chỉ dùng để điều chỉnh vào chỉ tiêu 37,38 trên kỳ hiện tại trong từng TH cụ thể thôi các bạn nhé!
6. KHÔNG GHI PHẦN LÝ DO TẠI BẢN KHAI BỔ SUNG
                Khi làm xong tờ khai bổ sung ra số liệu đúng rồi kế toán mừng quá liền quên luôn không ghi phần lý do dẫn tới kê khai sai tại phần giải trình khai bổ sung, điều chỉnh nữa vì nguyên nhân sai sót mình đã hiểu rõ rồi tại thời điểm phát hiện ra. Nhưng theo thời gian chúng ta sẽ bị lãng quên đi và 1,2 năm sau khi cơ quan thuế vào kiểm tra yêu cầu giải trình thì chúng ta không nhớ nữa và hậu quả là…
                Vì thế các bạn đừng quên ghi rõ lý do sai sót trong phần bổ sung này các bạn nhé !!