I. Tính năng
Có lẽ bạn chưa biết? Tháng 2 năm 2018, phần mềm diệt virus Bitdefender Internet Security 2018 được tổ chức AV-Comparatives công bố là phần mềm diệt virus tốt nhất năm 2017.

Để tăng cường sức mạnh và hiệu quả bảo mật, Bitdefender Internet Security 2019 chính thức được ra mắt vào 16 tháng 7 năm 2018 với tính năng mới mẻ: Network Threat Prevention.

Network Threat Prevention có nghĩa là Ngăn chặn mối đe dọa mạng: dừng các cuộc tấn công trước khi chúng bắt đầu.
Các mạng mới dựa trên lớp thích ứng bảo vệ ngăn ngừa khai thác các lỗ hổng trong hệ thống của bạn, phát hiện và chặn các đăng nhập Brute Force, ngăn thiết bị của bạn khỏi bị tấn công trong các cuộc tấn công botnet và ngăn các thông tin nhạy cảm được gửi dưới dạng không được mã hóa.
Brute Force là kỹ thuật đoán thử đúng sai liên tục vào phần đăng nhập nào đó. Hacker thường sử dụng thư viện mật khẩu để tự động đăng nhập cho đến khi thành công.

Ngoài ra, tính năng Multi-layer ransomware protection (được cung cấp ở Bitdefender Internet Security 2018) được cải tiến với ransomware remediation (xử lý ransomware).
Tính năng Ransomware Remediation mới hoạt động như một lớp khắc phục để đảm bảo dữ liệu như tài liệu, hình ảnh, video hoặc nhạc sẽ được bảo vệ khỏi bất kỳ loại tấn công ransomware nào.

II. Giao diện

Bitdefender Internet Security 2019 có giao diện hoàn toàn mới, đẹp, đơn giản, tiện lợi.

Bitdefender Internet Security 2019 - Network Threat Prevention Bitdef10

Tại thẻ Dashboard, bạn sẽ được thêm và chọn lựa các hành động nhanh theo ý muốn của mình. Tối đa là 4 hành động trên Dashboard


Bitdefender Internet Security 2019 - Network Threat Prevention Bitdef14

Bitdefender Internet Security 2019 - Network Threat Prevention Bitdef13

Tại thẻ Protection, bạn sẽ nhìn thấy các tính năng bảo vệ, điều cần chú ý là bật tính năng Ransomware Remediation.


Bitdefender Internet Security 2019 - Network Threat Prevention Bitdef11

Tiếp đó, bật chế độ tự động khôi phục Automatic restore.

Bitdefender Internet Security 2019 - Network Threat Prevention Bitdef12

III. Tải về

Bạn có thể tải về bản cài đặt online của Bitdefender Internet Security 2019 
tại https://download.bitdefender.com/windows/installer/en-us/bitdefender_isecurity.exe