Hôm nay là ngày 24/11 năm 2018, sau khi nâng cấp WooCommerce 3.4.7 lên 3.5.1 thì site của mình https://tiengtrungquoc.net chạy rất chậm, nhất là trang cửa hàng, phải mất đến 20 giây mới tải xong. Mình cài lại phiên bản WooCommerce 3.4.7 thì lỗi trên không còn. Tuy nhiên, dùng plugin phiên bản cũ sẽ gặp nhiều rủi ro, do đó mình quyết định cập nhật lên 3.5.1, kiểm tra xem có Plugin nào xung đột với WooCommerce 3.5.x không và mình đã tìm ra nguyên nhân.

Nguyên nhân: Do plugin Smush 2.9.1 không tương thích với WooCommerce 3.5.x. 

Cách khắc phục: Sửa plugin Smush 

Thư mục plugin Smush/lib/class-wp-smush.php


Khắc phục lỗi WooCommerce 3.5.x làm chậm website Edit_s10


Tại dòng 656 smush_image()  sửa đoạn 


// Our async task runs when action is upload-attachment and post_id found. So do not run on these conditions. 
if ( ( ( ! empty( $_POST['action'] ) && 'upload-attachment' == $_POST['action'] ) || isset( $_POST['post_id'] ) ) 
// And, check if Async is enabled. 
&& defined( 'WP_SMUSH_ASYNC' ) && WP_SMUSH_ASYNC ) { 
return $meta;
}

thành


// Our async task runs when action is upload-attachment and post_id found. So do not run on these conditions.

$is_upload_attachment = ( ! empty( $_POST['action'] ) && 'upload-attachment' === $_POST['action'] ) || isset( $_POST['post_id'] );
if ( ( $is_upload_attachment && defined( 'WP_SMUSH_ASYNC' ) && WP_SMUSH_ASYNC ) || ! is_admin() ) { 
return $meta;
}

Sau đó bấm cập nhật tập tin và kiểm tra.