Nếu RAM bạn dưới 3G, mà bạn lại update win 7 thì sẽ khởi động và tắt nguồn rất lâu. Ít nhất cũng phải 5 phút. Trong khi đó, WIN mới cài, khởi động và tắt nguồn nhanh khoảng 5-10 giây. Còn RAM 4G trở nên, update thoải mái, chả ảnh hưởng gì!
Việc download và install diển ra tương đối lâu. Nếu bạn không muốn update thì làm các bước sau:
Start \Control Panel\System and Security\Windows update\Change settings\Never check for update.Ok

Sau khi bạn làm bước trên, sẽ có lá cờ kèm dấu x ở phía dưới, bên phải thanh tác vụ. Nếu bạn thấy khó chịu, (bấm vào lá cờ đó để giải quyết, thì lại update như thường), muốn thấy cờ trắng thì làm các bước sau:
Start \Control Panel\System and Security\Action Center\Security\Windows Update\Turn off message about Windows Update. OK.
Vậy là xong. Sẽ thấy lá cờ trắng ngay!