Như các bạn biết, Youtube gần đây cung cấp 1 loại mã embed là iframe giúp chúng ta dễ dàng thay đổi kích thước video. Nhưng điều này lại ảnh hưởng xấu tới SEO. 
Và chúng ta phải dùng thẻ Youtube

Code:

[youtube]xyz[/youtube]

Trong đó, xyz là chuỗi ký tự lấy từ youtu.be/g1svJ2sNoTI hoặc youtube.com/watch?v=g1svJ2sNoTI. Ví dụ: 

Code:

[youtube]g1svJ2sNoTI[/youtube]

Nhưng kích thước của video chúng ta nhận được luôn là kích thước mặc định, lớn nhất. 
Nếu bạn muốn thay đổi kích thước video hàng loạt theo ý muốn, nhưng đã viết hàng trăm bài với hàng trăm video, thì bạn không thể ngồi sửa code từng bài được.

Để tiết kiệm thời gian, công sức hãy làm theo các bước sau:
Bước 1: thay thế iframe bằng thẻ youtube.
Bước 2: ACP - Display - Pictures and Colors - Colors - CSS Stylesheet
Thêm đoạn mã

Code:

.post embed{
display:block;
margin:0 auto;
width:350px;
height:350px;
}

Trong đó, width: chiều rộng, height: chiều cao
Sau đó Submit.

Hãy mở bất kỳ 1 bài viết nào dùng thẻ youtube và tận hưởng thành quả.

Đoạn mã trên có thể áp dụng cho video Dailymotion với thẻ dailymotion.

Code:

[dailymotion]...[/dailymotion]