IBP là chương trình phần mềm SEO duy nhất đảm bảo top 10 bảng xếp hạng Google - hoặc hoàn tiền lại. Công cụ bao gồm: submit vào bộ máy tìm kiếm, kiểm tra xếp hạng, xây dựng liên kết, phân tích từ khoá và công cụ tìm kiếm tối ưu hóa trang web và nhiều hơn nữa.

Internet Business Promoter (IBP) 12.0.2 patch MeGaHeRTZ Bungan10


Submit vào Công cụ tìm kiếm :
Gửi trang web của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng cho tất cả các công cụ tìm kiếm quan trọng và thư mục Internet.

Kiểm tra Xếp hạng :
Nhanh chóng kiểm tra vị trí của các trang web của bạn cho nhiều từ khóa trên công cụ tìm kiếm

Xây dựng Liên kết :
Có được liên kết chất lượng cao cho trang web của bạn rằng sẽ giúp cho bảng xếp trên hạng công cụ tìm kiếm của bạn một tăng.

Quản lý Từ khoá :
Nhanh chóng tìm thấy những từ khóa tốt nhất để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và pay per click.

Top 10 Optimizer:
Tối ưu hóa nội dung trang của bạn cho top 10 bảng xếp hạng trên Google, Yahoo và các công cụ tìm kiếm lớn khác

IBP là mộ công cụ xúc tiến trang web đã được chứng minh sẽ giúp bạn có được thứ hạng cao trong các công cụ tìm kiếm , nhiều khách hàng và bán hàng nhiều hơn. Nếu bạn không có được top 10 trong bảng xếp hạng trên Google với IBP thì chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn !

Link download: [You must be registered and logged in to see this link.]

Code:

http://adf.ly/Od84L