Hướng dẫn sử dụng:
1.Nhấp vào nút ba chấm (…) dưới mục Select JAR file to convert để chỉ đường dẫn đến nơi chứa tập tin JAR muốn chuyển đổi
2.Nhấp vào dấu 3 chấm dưới mục Output directory để chỉ đường dẫn đến nơi chứa tập tin EXE sau khi chuyển đổi
3.Nhấp vào nút Compile để tiến hành thực hiện chuyển đổi.
4.Nhấn vào nút Test để kiểm tra xem tập tin EXE sau khi chuyển đổi có thực thi được không, nếu được thì bạn có thể yên tâm chạy nó
Yêu cầu hệ thống: Java runtime environment và Net framework or later!
Link download JAR2EXE Converter 1.0.0.0: [You must be registered and logged in to see this link.]