Ngày 23/10, Kaspersky Lab phối hợp cùng Công ty TNHH Bảo mật Nam Trường Sơn (NTSS) cho ra mắt sản phẩm bảo mật Kaspersky 2015 dành cho cá nhân, phiên bản tiếng Việt, bao gồm: Kaspersky Internet Security 2015, Kaspersky Anti-Virus 2015 và Kaspersky Internet Security – Multi Device.

1. Giao diện


Kaspersky Internet Sercurity 2015 tiếng Việt chính thức ra mắt Kasper14

Kaspersky Internet Sercurity 2015 tiếng Việt chính thức ra mắt Kasper10

Kaspersky Internet Sercurity 2015 tiếng Việt chính thức ra mắt Kasper11

Kaspersky Internet Sercurity 2015 tiếng Việt chính thức ra mắt Kasper12

Kaspersky Internet Sercurity 2015 tiếng Việt chính thức ra mắt Kasper13

2. Tính năng:

Trong phiên bản mới lần này, Kaspersky cho biết đã nâng cấp một số tính năng mới như: 
Cảnh báo an toàn Wi-Fi công cộng (Wi-Fi Security Notification),


Kaspersky Internet Sercurity 2015 tiếng Việt chính thức ra mắt Kasper15Bảo vệ webcam (Webcam protection)


Kaspersky Internet Sercurity 2015 tiếng Việt chính thức ra mắt Kasper16Tối ưu chi phí Internet (Cost-Aware Networking)


Kaspersky Internet Sercurity 2015 tiếng Việt chính thức ra mắt Kasper17


Trong đó, tính năng Cảnh báo an toàn Wi-Fi công cộng là đáng chú ý nhất.

3. Cấu hình yêu cầu:

-  Đối với Microsoft Windows XP 
   Yêu cầu: Processor 800 MHz hoặc cao hơn 512 MB

-  Đối với Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7
   Yêu cầu: Processor: 1 GHz or higher 1 GB RAM (x32) or 2 GB RAM (x64)

-  Đối với Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1
   Yêu cầu: Processor: 1 GHz hoặc cao hơn 1 GB RAM (x32) hoặc 2 GB RAM (x64)

Link download:
Bản tiếng Việt: 204 Mb
http://dl.nts.com.vn/2015/kis15.0.1.415bvi-vn.exe