Bài 33
 

 
(一)我想再看看房子

(小张住的地方离公司太远,他想租一套近点儿的房子……
小张:我又来了。我想再看看房子。
房主:欢迎。请进。
(看了以后)
房主:您看这套怎么样?
小张:我又看了看,客厅、卧室还可以,就是厨房和卫生间有点儿小。有没有大一点儿的?
房主:有,对面那套厨房和卫生间比较大。咱们一起去看看吧。
小张:这套很好。一个月要多少钱?
房主:一个月租金是三千五
小张:有点儿贵。我先到别处看看,然后再决定。
房主:房租还可以再商量。这是我的名片。要是决定了,就给我来个电话。
小张:好。
(二) 我下了班就去看房子了

(小张回到家,向妻子谈看房子的情况)
小黄:你怎么现在才下班?
小张:我早就下班了。下了班就去看房子了。
小黄:怎么样?
小张:房子虽然不错,但是房租有点儿贵。
小黄:一个月多少钱?
小张:月租金是三千五百块。
小黄:周围环境怎么样?
小张:环境还可以。西边是山,山下边有一条小河,河边是一个很大的公园。
小黄:离公司远吗?交通方便不方便?
小张:离公司不远,交通也很方便。通公共汽车,坐车二十分钟就到了。车站就在楼旁边,附近还有学校、医院和体育馆……
 
1. Phó từ "" và "" đều đặt trước động từ làm trạng ngữ.
"
" biểu thị sự việc sắp xảy ra.
你等一下, 他马上来。
现在六点,飞机六点半到。
"" biểu thị sự việc mới xảy ra.
到家。
来半年就已经说得不错了。
"" còn biểu thị sự việc xảy ra sớm, nhanh, dễ dàng, hoặc tiến hành thuận lợi.
他来中国以前学韩语了。
不要两个小时,一个小时 到了。
他吃了两片药感冒好了。
"" biểu thị sự việc xảy ra muộn, chậm, không dễ dàng, tiến hành không thuận lợi.
昨天他十点钟起来。
八点上课,他八点半来。
我等了半天,车来。

2. "
要是。。。。。。" dùng để liên kết câu phức.
Biểu thị kết quả xảy ra trong trường hợp giả thiết.
 

要是决定了给我来个电话。
要是想家,给妈妈打个电话。
要是你去,我去。

3. "
虽然。。。但是。。。"dùng để liên kết hai phân câu.
Biểu thị quan hệ chuyển tiếp, đầu tiên khẳng định và thừa nhận sự thực sau "
虽然", sau đó làm nổi bật ý nghĩa sau "但是"
虽然学的时间不长,但是学得很好。
外边虽然很冷,但是屋子里很暖和。
虽然我也想家,但是我不感到寂寞。