WinRAR là cái tên khá quen thuộc với người dùng máy tính Windows. Đây là phần mềm nén và giải nén hỗ trợ hầu hết các định dạng nén, với tốc độ rất nhanh chóng.

Phiên bản 5.30 (24 November 2015)
I. Các tính năng mới:

1. Thêm sự giải nén các tập tin nén ZIP nhiều phần được tạo bởi 7-Zip. Các tập tin nén như vậy có phần mở rộng tập tin .zip.001, .zip.002, ...
Bạn cần mở tập tin .zip.001 trong shell WinRAR để duyệt hoặc giải nén các tập tin nén như vậy. Tất cả các phần phải được lưu trữ trong cùng thư mục trước khi bắt đầu giải nén.

2. Thêm sự giải nén các tập tin chia thành nhiều phần với phần mở rộng .001, .002, ... Bạn có thể mở tập tin .001 như một tập tin nén thông thường và sau đó giải nén nội dung của nó. WinRAR sẽ nối tất cả các phần và lưu chúng vào tập tin đã giải nén. Tất cả các phần phải được lưu trữ trong cùng thư mục trước khi bắt đầu giải nén.

3. Mục "001" được bao gồm vào danh sách "Liên kết WinRAR với" trong hộp thoại "Thiết lập/Tích hợp".
         
Phần mềm nén và giải nén WinRAR 5.30+key active Winrar10

4. Danh sách tập tin WinRAR cho phép sử dụng các nút chuột Lùi và Tiến hoặc các phím tắt bàn phím Alt+Left và Alt+Right để điều hướng trong các thư mục truy cập gần đây.

5. Lệnh kiểm tra tập tin nén làm việc với các tập tin nén tar.gz, tar.bz2 và tar.xz. Vì định dạng TAR không cung cấp mã kiểm tra dữ liệu tập tin, WinRAR chỉ kiểm tra tính hợp lệ của tập tin nén GZIP, BZIP2 hoặc XZ.

6. Khi giải nén các tập tin nén RAR và ZIP được tạo trong Unix, WinRAR vẽ lại các ký tự Unicode đã phân tích để tiền phân tích. Sự chuyển đổi như vậy cần thiết cho một số tập tin nén Unix và OS X để giải nén một cách chính xác các tên được nén không phải tiếng Anh trong Windows.
Nó làm việc cho các phiên bản Windows bắt đầu từ Windows Vista.

7. Thời gian chỉnh sửa được đặt cho tất cả các thư mục được tạo khi giải nén các tập tin nén .7z. Các phiên bản trước chỉ đặt nó cho các thư mục không-rỗng.

8. Thanh tiến trình tổng cộng được hiển thị khi giải nén các tập tin nén .arj, .lzh và .cab (trừ các tập tin nén nhiều phần).

Thanh tiến trình được hiển thị khi xóa các tập tin sau khi nén và khi xóa thuộc tính "Tập tin nén" của các tập tin đã nén.

9. Sửa các lỗi ở phiên bản trước.

II. Tải về và bản quyền

Phần mềm chỉ cho dùng thử trong 40 ngày. Để mua bản quyền, bạn phải mất 724.000 VNĐ. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện, có thể Download file RarReg.zip, rồi giải nén RarReg.key vào thư mục C:\Program Files\WinRAR.

Download:
.phiên bản tiếng Anh

32 bit: http://www.rarlab.com/rar/wrar530.exe
64 bit: http://www.rarlab.com/rar/winrar-x64-530.exe

.phiên bản tiếng Việt có dấu:
32 bit: http://www.rarlab.com/rar/wrar530vn.exe
64 bit: http://www.rarlab.com/rar/winrar-x64-530vn.exe

RarReg.zip: https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6TGVTVERpSmt3SUU/view?usp=sharing