WinRAR là phần mềm nén và giải nén thông dụng nhất cho Windows.
Kể từ WinRAR 5.40 trở đi, Windows tối thiểu được hỗ trợ là Windows XP SP3

I. Các tính năng chính:

- Hỗ trợ đầy đủ các tập tin nén RAR và ZIP 2.0;
- Giải thuật nén gốc, có độ phức tạp cao;
- Các giải thuật đặc biệt được tối ưu hóa cho văn bản, âm thanh, đồ họa, sự nén các tập tin thực thi Intel 32-bit và 64-bit;
- Giao diện shell bao gồm phương tiện kéo-và-thả và trình thuật sĩ;
- Giao diện dòng lệnh;
- Sự quản lý các tập tin nén không phải RAR (7Z, ACE, ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE, XZ, Z, 001);
- Sự nén đặc, mà có thể nâng tỷ lệ nén từ 10% - 50% so với nhiều phương pháp phổ biến, đặc biệt khi nén số lượng lớn các tập tin nhỏ, tương tự nhau;
- Các tập tin nén nhiều phần;
- Tạo các tập tin nén tự-giải nén (cũng gọi là đa phần) sử dụng các module SFX mặc định hay tùy chọn;
- Phục hồi các tập tin nén bị hư hỏng vật lý;
- Những phần phục hồi cho phép xây dựng lại những phần bị mất của các tập tin nén nhiều phần.
- Hỗ trợ Unicode trong các tên tập tin;
- Các chức năng dịch vụ khác, như sự mã hóa, các chú thích tập tin nén, ghi nhận lỗi, v.v. 

II. Các tính năng mới:

 1. Trình đơn con "Mã hóa tên" trong trình đơn "Tùy chọn" cho phép chọn mã hóa cho các tên tập tin đã nén. Sự lựa chọn này ảnh hưởng đến việc duyệt tập tin nén và các lệnh nén. Bạn có thể sử dụng phím tắt bàn phím Ctrl+E để nhanh chóng truy cập trình đơn này.

     Nó có thể có ích khi giải nén một tập tin nén không có các tên tập tin Unicode. Ví dụ, giải nén một tập tin zip với các tên đã nén tiếng Trung Quốc trong Windows với tiếng Nga được chỉ rõ là ngôn ngữ cho các chương trình không phải-Unicode.

 2. Nếu các phần phục hồi RAR (các tập tin .rev) có mặt trong cùng thư mục như là các phần RAR thông thường, lệnh kiểm tra tập tin nén xác minh nội dung .rev sau khi hoàn tất kiểm tra các tập tin .rar.

      Nếu bạn chỉ muốn kiểm tra các tập tin .rev mà không kiểm tra các phần .rar, bạn có thể chọn các tập tin .rev trong danh sách tập tin WinRAR và áp dụng "Kiểm tra" cho chúng hoặc chạy: rar t arcname.part1.rev trong dòng lệnh.

 3. Khi hệ thống tập tin NTFS cho phép các tên tập tin với các dấu khoảng cách và dấu chấm, rất nhiều chương trình Windows không xử lý những tên như vậy một cách chính xác. Nếu tùy chọn "Cho phép các tên có khả năng không tương thích" trong trang "Nâng cao" của hộp thoại giải nén bị tắt, WinRAR loại bỏ các dấu khoảng cách và các dấu chấm, nếu có, khỏi các tên tập tin khi giải nén. Tùy chọn này theo mặc định bị tắt.

    RAR dòng lệnh cũng loại bỏ các dấu khoảng cách và các dấu chấm khi giải nén trừ khi khóa -oni được chỉ rõ.
   
 4. Trước đây chế độ cập nhật "Đồng bộ hóa nội dung tập tin nén"(khóa dòng lệnh -as) bị hủy bỏ nếu một trong số các thư mục đang nén không thể đọc. Bây giờ WinRAR tiếp tục hoạt động thao tác và lưu giữ các tập tin được nén phù hợp với các thư mục không thể đọc.

 5. Lệnh xóa Shift+Del WinRAR có thể được sử dụng để xóa các thư mục chứa các tên tập tin không-chuẩn với các dấu khoảng cách và các dấu chấm. Thường việc xóa vào Thùng Rác cũng như Shift+Del trong các phiên bản WinRAR trước đây không thể xóa các thư mục như vậy.

     Không giống lệnh Del, Shift+Del loại bỏ các tập tin hoàn toàn, chúng không bị di chuyển vào Thùng Rác. Không có nhắc nhở bổ sung nào được xuất hiện cho các tập tin với các thuộc tính chỉ-đọc và hệ thống.

6. Bạn có thể kéo các thư mục từ bảng cây thư mục và thả chúng vào các chương trình khác hay Màn hình để sao chép hoặc giải nén chúng. Kéo biểu tượng tập tin nén ở gốc bảng cây để giải nén toàn bộ tập tin nén.
   
7. Nút "Thư mục mới" trong hộp thoại giải nén đề xuất một tên thư mục mới dựa trên tên tập tin nén thay vì "Thư mục Mới" chung chung.

8. Thông tin phiên bản RAR dòng lệnh:
   
 a) nếu khóa -iver được chỉ rõ, RAR hiển thị số phiên bản và thoát
 Bạn có thể chỉ cần chạy "RAR -iver";

 b) "x86" hoặc "x64" được hiển thị trong thông tin phiên bản RAR Windows cả cho -iver và trong tiêu đề bản quyền cho các lệnh khác.
   
9. Nếu khóa -p được sử dụng không có tham số tùy chọn, một mật khẩu cũng có thể được đặt với sự điều hướng hay đường ống tập tin.

      Ví dụ: rar -p myarc.rar myfiles < psw.txt

10. RAR dòng lệnh xem 'arcname.partN' là 'arcname.partN.rar' nếu 'arcname.partN' không tồn tại và 'arcname.part#.rar' tồn tại.

      Ví dụ, được phép để chạy:

      RAR x arcname.part01

      để bắt đầu giải nén từ arcname.part01.rar
   
11. Cải tiến sự hỗ trợ các tập tin nén 7z:
   
  a) tình tràng "Đặc" được phát hiện một cách chính xác và được báo cáo cho các tập tin nén 7z trong lệnh "Info" WinRAR;

  b) kích thước từ điển được hiển thị cho các tập tin nén 7z LZMA và LZMA2 trong lệnh "Info" WinRAR;

  c) kích thước đã nén chưa biết cho các tập tin bên trong các khối đặc 7z được ký hiệu là '?' thay vì '0' khi duyệt nội dung tập tin nén trong WinRAR.
   
12. Chiều dài chú thích tối đa cho các tập tin nén RAR tăng từ 64 lên 256 KB.

     Từ khi các lệnh script SFX được lưu trữ trong chú thích tập tin nén, nó cho phép một văn bản chính và giấy phép dài hơn trong các tập tin nén SFX.

13. Kích thước font trình xem WinRAR mặc định được mở rộng đúng hơn trong chế độ DPI cao Windows.

14. Khóa -scul cũng có thể được sử dụng để xử lý các tập tin danh sách UTF-16 endian lớn, với điều kiện chúng có một đánh dấu thứ tự byte đúng. Trước đây nó chỉ cho phép các danh sách tập tin endian nhỏ.

15. Bây giờ phiên bản Windows tối thiểu được hỗ trợ là Windows XP SP3. WinRAR sẽ không chạy trong Windows XP mà không có các gói dịch vụ.

16. Tùy chọn "Thiết lập/Danh sách tập tin/Cho phép tất cả các tên viết hoa" bị loại bỏ. Tùy chọn này được dự định để đơn giản hóa quá trình chuyển đổi từ MS DOS đến Windows và không cần thiết nữa.

17. Lỗi đã sửa:
   
  a) lệnh "Nén và email" WinRAR 5.31 x64 không làm việc với Microsoft Outlook x64;

  b) nếu phiên bản WinRAR 5.31 cho một trong những ngôn ngữ viết từ phải qua trái được cài đặt trong Windows với tiếng Anh hay ngôn ngữ hệ thống không viết từ phải qua trái khác, WinRAR có thể thay đổi cách bố trí Windows Explorer từ phải qua trái;

  c) nếu tập tin nén được lưu trữ trong một thư mục không có quyền "Ghi" và nếu nội dung tập tin nén được giải nén bằng cách kéo và thả vào một thư mục có thể ghi, WinRAR yêu cầu một nhắc nhở bậc trên quyền không cần thiết.

III. Tải về và bản quyền

Phần mềm chỉ cho dùng thử trong 40 ngày. Để mua bản quyền, bạn phải mất 724.000 VNĐ. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện, có thể Download file RarReg.zip, rồi giải nén RarReg.key vào thư mục C:\Program Files\WinRAR.

Download:
.phiên bản tiếng Anh

32 bit: http://www.rarlab.com/rar/wrar540.exe
64 bit: http://www.rarlab.com/rar/winrar-x64-540.exe

.phiên bản tiếng Việt có dấu:
32 bit: http://www.rarlab.com/rar/wrar540vn.exe
64 bit: http://www.rarlab.com/rar/winrar-x64-540vn.exe

RarReg.zip: https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6TGVTVERpSmt3SUU/view?usp=sharing