Năm 2012, tổ chức Hanban đã cập nhật bảng từ vựng HSK của 6 cấp độ.

Do đó, từ năm 2012 trở đi, bạn muốn thi được chứng chỉ HSK cấp nào thì bạn cần nắm vững từ vựng phiên bản mới của HSK cấp đó 

Đây là bảng từ vựng HSK 4 được tổ chức Hanban cập nhật vào năm 2012. 

[You must be registered and logged in to see this link.]

 Có những thay đổi như sau: 

 
 Bỏ: (8)不但、孤单、请客、食品、算、洗衣机、修、增长

Thêm: (7)地点、赶、空、旅行、照、转、作家
 Sửa: (5):分之——百分之、
                  刚刚——刚、
                  停止——停、
                  研究生——研究、
                  做生意——生意      
               
 Chuyển từ cấp 3 sang:表示、表演、出现、厨房、词语、低、敢、果汁、举行、葡萄、普通话、使、糖、相

            同、眼镜、以为、云、作用(18)


Chuyển từ cấp 5 sang: 棒、包子、比如、餐厅、厕所、存、错误、打招呼、倒、登机牌、短信、对于、房
            东、放松、付款、高速公路、胳膊、功夫、国籍、建议、降落、郊区、接着、节、景
            色、举、聚会、开心、烤鸭、客厅、矿泉水、来自、礼拜天、零钱、毛、迷路、秒、
            排队、勺子、是否、提、同时、卫生间、现金、橡皮、小吃、小伙子、信封、信息、
            学期、要是、应聘、邮局、占线、重、自信(56)

Chuyển từ cấp 6 sang: 互联网、修理、左右(3)

Chuyển sang cấp 2: 对(形容词)、往(2)

Chuyển sang cấp 3: 笔记本、词典、发、个子、过(动词)、后来、聊天、留学、瓶子、起飞、起来、请
            假、试、信用卡、饮料、只(量词)、中文、嘴、最后(19)

Chuyển sang cấp 5:暗、包括、报道、表达、吵、成熟、代表、代替、当地、断、顿、朵、反映、范围、
            风景、干燥、高级、工具、鼓掌、果然、猴子、忽然、极其、集合、精神、宽、扩
            大、亮、流泪、农村、墙、群、人民币、软、湿润、狮子、市场、握手、现代、限
            制、信任、血、亿、硬、圆、窄、整齐、制造、猪、逐渐、主动、撞、组成、组织
           (54)

Chuyển sang cấp 6:访问(1)


Tham khảo thêm HSK 4 (Nội dung, từ vựng, ngữ pháp và tài liệu luyện thi) http://ranbac.forumvi.com/t576-topic