Internet Download Manager v 6.30 build 1 ra mắt vào 7/12/2017.  
Phiên bản này thêm một tiện ích mở rộng (extension) mới để tích hợp đầy đủ với trình duyệt Microsoft Edge.
Link download : https://drive.google.com/file/d/12RmfrS9QoL3bw3vL0uFTlCXvyiSriuHl/view?usp=sharing

Nếu IDM của bạn bị khóa thì dùng idm.6.30patch (nhớ tắt diệt virus trước khi tải về)
Link download: https://drive.google.com/file/d/1vDJIz4ALO7VzkVbn_kXD0_ISVNg3ae6H/view?usp=sharing

Internet Download Manager v 6.30 build 1 hỗ trợ tích hợp với Microsoft Edge Idm_ed10

Để dùng được IDM trên Microsoft Edge, bạn làm những bước sau:
Bước 1: Tiến hành cài đặt hoặc cập nhật lên IDM v 6.30 build 1 hoặc cài phiên bản mới hơn 6.26 build 14


Bước 2: Truy cập https://www.microsoft.com/vi-vn/store/p/idm-integration-module/9p5qlkvjh982?rtc=1, bấm nút Tải ứng dụng, chọn Mở Microsoft Store.

Internet Download Manager v 6.30 build 1 hỗ trợ tích hợp với Microsoft Edge Idm_ed11

Bước 3: Bấm nút Get và chờ quá trình cài đặt kết thúc

Internet Download Manager v 6.30 build 1 hỗ trợ tích hợp với Microsoft Edge Idm_ed12

Bước 4: Mở Microsoft Edge lên, sau vài giây sẽ hiện thông báo, bấm "Turn it on".

Internet Download Manager v 6.30 build 1 hỗ trợ tích hợp với Microsoft Edge Idm_ed13

Bước 5: Sau đó bạn vào thử Youtube, chọn một video bất kỳ để xem, sẽ hiện nút Download this video
 
Internet Download Manager v 6.30 build 1 hỗ trợ tích hợp với Microsoft Edge Idm_ed10