PHÂN BIỆT GIỮA SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP VÀ SỬ DỤNG BẤT HỢP PHÁP HÓA ĐƠN?
=========================
Nghe thì có vẻ thấy 2 Trường hợp này giống nhau nhưng thực chất thì về bản chất nó hoàn toàn khác nhau, nên các bạn tham khảo bài viết sau để nắm rõ và áp dụng cho đúng các bạn nhé!
1, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BẤT HỢP PHÁP
Là việc con người sử dụng các hóa đơn không tuân thủ theo quy định về pháp luật hóa đơn: Như sử dụng các hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng hoặc hóa đơn đã hết giá trị sử dụng.
-         Hóa đơn giả: Là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.
-         Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng: Là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại TT39/2014/TT-BTC, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế.
-         Hóa đơn hết giá trị sử dụng: Là hóa đơn đã làm thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức , cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (hay còn gọi là đóng mã số thuế).
2, SỬ DỤNG BẤT HỢP PHÁP HÓA ĐƠN
Là các hóa đơn đủ tiêu chuẩn là hóa đơn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật nhưng lại được sử dụng sai luật như: Lập khống hóa đơn, bán hoặc cho hóa đơn của tổ chức chưa lập, bán hoặc cho hóa đơn đã lập để tổ chức khác thực hiện thanh toán, lập hóa đơn không ghi đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc hoặc lập hóa đơn mà nội dung giữa các liên (tím, đỏ, xanh) lại không giống nhau…
Các trường hợp được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:
-          Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.
-         Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.
-          Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.
-         Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.
-         Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.
3, XỬ PHẠT:
ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CẢ BÊN BÁN VÀ BÊN MUA.
Theo điều 11 và điều 12 thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/11/2014
-         Phạt tiền từ 20.000.000 đồng – 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này).
è Bây giờ thì các bạn đã hiểu rõ về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hay sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là như thế nào rồi phải không ạ? Dù vì bất cứ lý do gì đi nữa thì việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hay sử dụng bất hợp pháp hóa đơn đều là hành vi vi phạm pháp luật và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho Doanh nghiệp và bản thân người làm kế toán. Vì vậy các bạn kế toán Chú ý để có cách ứng xử cho đúng các bạn nhé!

Chúc các bạn luôn học tốt và thành công!