Tháng 9 năm 2017 mình bắt đầu tiếp cận với WordPress. Do điều kiện kinh tế có hạn, để tăng tốc website, mình đã dùng WP Fastest Cache (bản miễn phí) vì tính đơn giản, hiệu quả của nó.
Cho đến 1 ngày, một người bạn tặng mình plugin WP Rocket thì mình không còn dùng WP Fastest Cache nữa.

Theo tìm hiểu của mình, WP Rocket là một trong những plugin tạo cache cho WordPress tốt nhất hiện nay.
Mình đã dành ra 1 tiếng để tìm ra cách tối ưu cài đặt WP Rocket với tiêu chí đơn giản, hiệu quả.
Website của mình là: https://tiengtrungquoc.xyz, có tất cả 23 plugin đã kích hoạt.
Gói hosting mình dùng là SSD Hosting Linux- StartUp 1 của Tenten.

Đây là kết quả đo lường của https://gtmetrix.com lúc mình chưa cài đặt WP Rocket cũng như các plugin tạo cache, tối ưu khác.

Tối ưu cài đặt WP Rocket đơn giản, hiệu quả Unrock10

Khá là thảm hại.

Và đây là kết quả sau khi đã cài đặt WP Rocket một cách tối ưu.

Tối ưu cài đặt WP Rocket đơn giản, hiệu quả Rocket10

Thật bất ngờ phải không nào?

Cách tối ưu cài đặt WP Rocket của mình như sau:


Bước 1: Cài đặt ở tab Basic
Tại phần LazyLoad, Kích hoạt:
+Enable for images
+Enable for iframes and videos


Tại phần Emoji cache, Kích hoạt:
+Use default emoji of visitors’ browser instead of loading emoji from WordPress.org

Sau đó Lưu thay đổi.

Tối ưu cài đặt WP Rocket đơn giản, hiệu quả Rocket11

Bước 2: Cài đặt ở tab Static Files
Tại phần Minify files. Kích hoạt:
+HTML
+CSS
+JS

Tại phần Combine files, Kích hoạt:

+CSS
+JS

Sau đó Lưu thay đổi.


Tối ưu cài đặt WP Rocket đơn giản, hiệu quả Rocket12

Bước 3: Cài đặt ở tab Database
Posts cleanup: Kích hoạt:
Revisions
Auto Drafts
Trashed posts

Comments cleanup: Kích hoạt:
Spam comments
Trashed comments

Transients cleanup: Kích hoạt:
Expired transients
All transients

Database cleanup: Kích hoạt:
Optimize tables

Automatic cleanup: Kích hoạt:
Schedule automatic cleanup
Monthly


Sau đó, Save and optimize,
Lưu thay đổi

Tối ưu cài đặt WP Rocket đơn giản, hiệu quả Rocket13

Bước 4: Cài đặt ở tab Preload:
Sitemap crawl interval: Chọn 2s waiting time between each URL crawl
Sau đó Lưu thay đổi.

Tối ưu cài đặt WP Rocket đơn giản, hiệu quả Rocket14

Giờ thì bạn truy cập https://gtmetrix.com kiểm tra lại để cảm nhận sự khác biệt tuyệt vời.

Mình dùng phiên bản WP Rocket 2.11.5 nhé!

Bạn có thể cải thiện nhiều hơn nữa khi dùng cloudflare làm CDN