Thầy ơi em mới đổi máy tính, thầy cho em xin keygen của phần mềm học tiếng trung bằng hình ảnh với ạ
mã thiết bị là Hardware fingerprint: A8E6-0281
em cảm ơn thầy ạ