Hardware fingerprint: A8E6-0281
Admin cho mình xin Key cho mã thiết bị trên với ạ, xin cảm ơn!