Trước đây, mình đã từng biết một số thông tin bất lợi về adobe reader! Đó là lỗ hổng bảo mật lớn mà các đối tượng xấu nhằm vào. Và mình đã ngưng dùng nó, chuyển qua foxit reader xài. Hy vọng 1 ngày nào đó, adobe reader khắc phục được lỗ hổng. Và hôm nay, đọc được các mẩu tin, biết được adobe reader đã khắc phục được nhược điểm, lại còn có thêm nhiều tính năng mới. Mình rất vui!

Điều làm mình thích nhất ở phiên bản này là nếu có internet, có thể dùng tools:

- Convert các định dạng của MS Office, các chương trình soạn thảo khác sang Pdf  (Create Pdf files)
- Convert bản pdf sang word , excel (export pdf files).
- Và gửi file qua email! (Send file)

Hơn nữa, giao diện cũng rất đẹp, mở file nhanh!

Link download: ftp://193.104.215.67/pub/adobe/reader/win/10.x/10.1.2/en_US/AdbeRdr1012_en_US.exe