7-PDF Split & Merge 2.7.0 là phần mềm nhỏ gọn cho phép bạn cắt và ghép các tập tin PDF.

7-PDF Split & Merge 2.7.0 Cắt, ghép file PDF 7-pdf_10

Download: https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6bTNaOHplS0JBS1U/view?usp=sharing

Sau khi tải về, giải nén, tiến hành cài đặt bình thường. 

Bản cài đặt là bản Free, có những hạn chế sau:
- Chỉ sáp nhập đc 5 file PDF.
- Trong quá trình chia tách chỉ 50 trang đầu được chia.

Để xóa bỏ hạn chế này, bạn phải nâng cấp lên bản Pro, bạn làm theo 2 bước sau:
Mở file key.txt và copy key.
Vào tab Extras, paste key! OK

7-PDF Split & Merge 2.7.0 Cắt, ghép file PDF 7-pdf_11

Hướng dẫn cắt file PDF:

1. Vào tab Split PDF Files chọn Add để thêm file cần cắt nhỏ.

2. Tiến hành tùy chọn cắt và thực hiện cắt file PDF.
+ Trong phần PDF Split - Settings bạn có thể tùy chọn các hình thức để chia nhỏ.
+ Lưu tên file PDF chia nhỏ và thư mục chứa các file bị chia nhỏ.
+ Nhấn Split this PDF! để tiến hành công việc cắt nhỏ file.
+ Mở thư mục chứa các file chia nhỏ để tiến hành kiểm tra.

Hướng dẫn ghép nối file PDF

1. Chọn tab Merge PDF Files, tiếp theo chọn Add để thêm những file cần ghép lại với nhau.

2. Tiến hành ghép file PDF:
+ Cũng giống mục cắt nhỏ file PDF, mục ghép nối file PDF này cũng có các tùy chọn riêng (bạn có thể tham khảo để lựa chọn phù hợp với mình). Chọn tên file đích sau khi ghép mà bạn muốn và thư mục cần lưu file đích này.
+ Tiến hành ghép các file đã được chọn bằng cách nhấn vào Merge PDF Files! Sau khi công việc ghép nối file hoàn thành, mở file đã được ghép nối ra kiểm tra.