Thấy nhiều bạn mua gamepad Tàu về, giả lập theo Xbox 360 mà vẫn chưa quẩy được skill, thấy tội tội, nên mình viết bài này hướng dẫn các bạn cài đặt.
Đây là cách cài đặt gamepad theo phong cách  Rắn bạc: Mới lạ, đơn giản, hiệu quả.

Trước tiên, các bạn phải  xóa bỏ các file giả lập Xbox 360. Rồi mới thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định loại gamepad.

Hướng dẫn cài đặt gamepad tàu chơi Fifa (Don't use X360ce) Gamepa10

Ok! Loại Gamepad là USB Vibration Joystick, 12 nút.

Bước 2: mở file buttonDataSetup với Notepad trong thư mục FIFA 14 trong My document

Hướng dẫn cài đặt gamepad tàu chơi Fifa (Don't use X360ce) Gamepa11

Bước 3: Bấm Ctrl+F , tìm nội dung : USB Joystick hoặcJoystick

Hướng dẫn cài đặt gamepad tàu chơi Fifa (Don't use X360ce) Gampad10

Tìm thấy đoạn như sau:

Hướng dẫn cài đặt gamepad tàu chơi Fifa (Don't use X360ce) Gamepa10

 Copy toàn bộ nội dung dưới phần AddController "USB Joystick ". 

Bước 4: Ctrl+F để tìm nội dung: Default

Hướng dẫn cài đặt gamepad tàu chơi Fifa (Don't use X360ce) Gamepa11

Bước 5: Xóa toàn bộ nội dung dưới AddAlias "Default Pad" của AddController "Controller_045"
Sau đó Paste toàn bộ nội dung đã copy ở  Bước 4 vào dưới AddAlias "Default Pad" của AddController "Controller_045"

Hướng dẫn cài đặt gamepad tàu chơi Fifa (Don't use X360ce) Gamepa15

Bước 6: Ctrl+S để Save lại!

Xong rồi đấy! Vào game FIFA quẩy skill đi!