Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập mạng riêng ảo VPN.

Bước 1: Nhấp chuột phải lên biểu tượng Network ngoài màn hình desktop, Chọn Properties.
Chọn Set up a new connection or Network

Hướng dẫn thiết lập VPN (mạng riêng ảo) Vpn_110


Bước 2: Chọn Connect to a workplace


Hướng dẫn thiết lập VPN (mạng riêng ảo) Vpn_2110


Bước 3: Chọn Use my Internet Connection (VPN)


Hướng dẫn thiết lập VPN (mạng riêng ảo) Vpn_3110

Bước 4: Vào http://freevpnaccess.com/

Hướng dẫn thiết lập VPN (mạng riêng ảo) Vpn1010

Lấy proxy US, điền VPN Server vào Internet Address, 
Sau đó, bấm Create.

Hướng dẫn thiết lập VPN (mạng riêng ảo) Vpn_4110

Bước 5Chọn VPN Connection, bấm Connect

Hướng dẫn thiết lập VPN (mạng riêng ảo) Vpn_5110 

Bước 6: Nhập Username và Password tương ứng với VPN Server đã chọn
, rồi nhấn OK.

Hướng dẫn thiết lập VPN (mạng riêng ảo) Vpn_6110

Bước 7: Kết quả: 

Hướng dẫn thiết lập VPN (mạng riêng ảo) Vpn_7110