Hiện nay, tất cả các thiết bị chạy Android 6.0 đều gặp lỗi phải tắt lớp phủ màn hình, gặp rất nhiều khó khăn trong việc sử dụng các ứng dụng.

Khắc phục lỗi phải tắt lớp phủ màn hình trên các thiết bị chạy Android 6.0 Lop_ph10

Cách tắt lớp phủ màn hình đơn giản hiệu quả nhất, đó là: sử dụng Safe mode (Chế độ an toàn)

1. Bấm giữ nút nguồn cho tới khi hiện cửa sổ Tắt nguồn, khởi động lại...
 Press on Power button till window for Power off , reboot comes up

2. Nhấn giữ tùy chọn Tắt nguồn
 Hold on Power off option

3. Chọn khởi động lại ở chế độ an toàn.
Select reboot in Safe mode

4. Vào Cài đặt > Ứng dụng > (Ứng dụng gặp lỗi trên)
 Go to settings > apps > (your app which is getting issue)

Khắc phục lỗi phải tắt lớp phủ màn hình trên các thiết bị chạy Android 6.0 Thong_11

6. Chọn Cho phép, sau đó bật quyền cho phép (màu xanh) mà bạn muốn
Select whichever permissions you want

Khắc phục lỗi phải tắt lớp phủ màn hình trên các thiết bị chạy Android 6.0 Giay_p11

7. Khởi động lại máy.
Reboot device