Sau khi cài đặt xong Contact Form 7 trên Wordpress, và tiến hành gửi thử email , thì gặp thông báo lỗi: There was an error trying to send your message. please try again later


Bình tĩnh, hãy làm theo các bước sau đây để khắc phục:

Bước 1: Cài đặt plugin WP Mail SMTP by WPForms


Bước 2: Kích hoạt Plugin

Sau đó, bạn tiến hành gửi lại email một lần nữa, 

Dòng thông báo xanh trên hiện ra, nghĩa là bạn đã gửi thành công.

Bây giờ, tiến hành kiểm tra hòm thư.

Nếu bạn cài đặt Mail trong Contact Form 7:
Mục To (gửi đến) là địa chỉ email theo tên miền của bạn. 
Ví dụ: ranbac@tiengtrungquoc.xyz


Thì bạn sẽ nhận được email trong hòm thư ranbac@tiengtrungquoc.xyz.


Và nếu bạn cài Mục To (gửi đến) là địa chỉ gmail của bạn. Ví dụ: nguyenquochung082@gmail.com
Thì bạn sẽ nhận được email trong hòm thư nguyenquochung082@gmail.com.
Có thể email sẽ nằm trong mục Spam

_________________
Dạy tiếng Trung tại Thành phố Hải Dương
1 lớp: từ 4->6 học viên
Rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết. Chú trọng phát âm chuẩn, kỹ năng, phản xạ giao tiếp

Thầy Hùng
0772.365.415
58 khu 11 Phường Tân Bình Thành phố Hải Dương