Hẳn là bạn sẽ khó chịu khi nhìn thấy các bài viết trong mục Latest topics
của mình có phần gạch chân ở dưới. Thật rối mắt và không chuyên nghiệp chút nào.
Forum của chúng ta sẽ tuyệt hơn rất nhiều khi không có gạch chân dưới mỗi liên kết.
Để làm được điều này, bạn vào ACP->Display->Colors ->CSS Stylesheet thêm đoạn mã này vào

Code:

a { text-decoration: none; }


Sau đó bấm Submit