Khi giới thiệu với người khác cần hết sức lưu ý đến vai vế của mình và đối phương. Khi người khác giới thiệu với bạn, bạn phải ghi nhớ họ tên của mọi người để dễ dàng xưng hô trong các cuộc gặp gỡ lần sau.

I. Mẫu câu cơ bản
1. 您好
2. 一切还好吗?
3. 见到您很高兴。
4. 认识您很高兴。
5. 我们十分感谢您 不辞辛劳远道来访我们公司。
6. 我们又见面了。
7. 我很高兴能在我的家乡接待您。
8. 感谢各位专程远道造访本公司。
9. 我想给您介绍。。。
10. 请允许我介绍一下xxx 公司的总经理 xx先生。
11. 感谢您来接我。
12. 谢谢您的邀请。
13. 感谢您为我所做的一切。

Hội thoại 1:
您好!您一定是本田公司的海明先生吧?
您好!我是海明。
我是芳梅,陈洋先生的秘书。
啊!我们在电话里交谈过。感谢您的帮助。
不客气。陈洋先生正在等您。我带您去他的办公室吧。
谢谢。

陈洋先生,这位是本田公司的销售经理海明先生。
这是我们的进口部经理陈洋先生。
很高兴与您见面
见到您我也很高兴。