Giao Tiếp Cơ bản - Bài 5: What do you do?

Mục tiêu:
Biết cách hỏi về nghề nghiệp
Biết cách trả lời câu hỏi về nghề nghiệp


I. Từ vựng:
doctor: Bác sỹ
teacher: giáo viên
architect: kiến trúc sư
driver: lái xe
engineer: kỹ sư
accountant: kế toán

II. Ngữ pháp:

What do you do? (Bạn làm nghề gì?)
I'm ... (Tôi là ...)
Ví dụ:
I'm a doctor. (Tôi là một bác sĩ.)
I'm an engineer. (Tôi là một kỹ sư.)

III. Hội thoại

John: Hi there, how are you?
B: Great thanks. How are you?
John: I'm good. So, this is...
B: This is my best friend.
Victor: Hi, I'm Victor. Nice to meet you
John: My name's John. Nice to meet you, too
Victor: So, what do you do, John?
John: I'm a teacher. What do you do for a living?
Victor: Oh. I'm a teacher too. I work for Elight.