Liên hệ: Cô Oanh 0966.698.645 - 0936.387.609
Thời gian: Ca sáng 8-11h, ca chiều: 2-5h, ca tối: 6-8h
----------------------------------
NỘI DUNG KHOÁ HỌC:
bounce PHẦN 1: HỌC LÀM SỔ SÁCH+ BCTC TRÊN EXCEL 
- Góp vốn, thu chi tiền mặt
- Phần hành kế toán ngân hàng
- Phần hành về kế toán bán hàng, theo dõi công nợ phải thu, phải trả
- Phần hành kế toán CCDC, TSCĐf, theo dõi và trích khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC 
- Kế toán doanh thu bán hàng,
- Tính giá vốn hàng bán và cập nhật giá vốn
- Chiết khấu thương mại hàng bán, chiết khấu thanh toán cho khách hàng
- Kế toán giảm giá hàng bán và hành bán bị trả lại
- Cước vận chuyển và phân bổ cước trong quá trình nhập hàng và xuất hàng
- Kế toán mua hang nhập khẩu, tính hạch toán các loại thuế, chi phí liên quan hàng nhập khẩu. Kế toán xuất khẩu hàng hoá 
- Học làm kế toán tiền lương: Học chấm công, tính công được hưởng, công k hưởng lương. Tính phụ cấp, tính bảo hiểm xã hội. Tính thuế TNCN
- Kế toán xác định kết quả kinh doanh lãi/ lỗ trong Doanh nghiệp.
- Học làm báo cáo tài chính cho doanh nghiệp:
+ Học làm bảng cân đối phát sinh các tài khoản
+ Bảng cân đối kế toán DN
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
+ Thuyết minh báo cáo tài chính
bounce PHẦN 2 : HỌC KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI TRÊN PM MISA
- Học kế toán thương mại các phần hành trên phần mềm MISA 2017 do TT cài tặng miễn phí kèm bản quyền, có thể dùng để làm cho DN của các bạn nha!
bounce PHẦN 3: HỌC THỰC HÀNH KÊ KHAI THUẾ:
- Giá trị gia tăng
- Thu nhập cá nhân
- Thu nhập doanh nghiệp 
- Quyết toán thuế cuối năm tài chính
================
BẠN NÀO CÓ NHU CẦU NHANH TAY LIÊN HỆ NHÉ! cheers