Phiên bản Microsoft Office Professional Plus 2013 bao gồm 9 ứng dụng:

Download Microsoft Office Professional Plus 2013 RTM Icons-10

I. Tính năng mới:

- Tính năng đáng chú ý nhất của Office 2013 là biên tập PDF: bạn có thể mở tập tin PDF, chỉnh sửa chúng và lưu lại với định dạng DocX hay PDF. Khi mở PDF trong Word, tập tin vẫn giữ lại cấu trúc của tập tin PDF, bao gồm cả bảng. Điều này tạo nhiều thuận lợi cho bạn trong xử lý các tài liệu.

Download Microsoft Office Professional Plus 2013 RTM We-can10

- Giao diện ứng dụng thiết kế kiểu màn hình start, bạn có thể xem nhanh danh sách các tài liệu gần đây, chọn mẫu tài liệu, tìm kiếm mẫu tài liệu trực tuyến, mở tài liệu lưu trong máy tính hay trong thư mục SkyDrive. Với thiết kế giao diện mới, bạn dễ dàng tìm và mở tài liệu mình cần

- Office 2013 tích hợp với đám mây SkyDrive và SharePoint, tạo nhiều thuận lợi cho việc lưu trữ, chia sẻ và truy cập dữ liệu từ bất kỳ đâu

- Khi lưu tài liệu trực tuyến, bạn có thể đồng bộ tài liệu này trên bất kỳ thiết bị tại bất kỳ thời điểm nào, thông qua Office 2013 trên máy tính, máy tính bảng hay qua WebApps.

- Với Office 2013, bạn sẽ được gợi ý biểu đồ phù hợp với dữ liệu đã chọn với Recommended Charts.

2. Download 
32 bit: http://care.dlservice.microsoft.com/download/2/9/C/29CC45EF-4CDA-4710-9FB3-1489786570A1/OfficeProfessionalPlus_x86_en-us.img?lcid=1033

key WN764-X2PW2-H3KRC-MMYTM-VQTXR

64 bit: http://care.dlservice.microsoft.com/download/2/9/C/29CC45EF-4CDA-4710-9FB3-1489786570A1/OfficeProfessionalPlus_x64_en-us.img?lcid=1033

key 4NGVQ-CG6G3-VYYHQ-QF72V-JQHT4

Mở Internet Download Manager, chọn Add URL, copy và paste link, OK.

Download Microsoft Office Professional Plus 2013 RTM Captur20

Lưu ý:

File có định dang IMG. Những máy cài WIN XP, VISTA và 7 cần cài thêm công cụ tạo ổ đĩa ảo như DeamonTool hoặc POWER ISO hoặc Ultra ISO
Còn với WIN 8 trở lên, chỉ cần kích đúp vào file là tự có ổ ảo.