Tác phẩm: Tam quốc diễn nghĩa
Tác giả: La Quán Trung
Cốt truyện: kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (190-280) với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thực ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu)

Năm 1990, phim Tam quốc diễn nghĩa được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc khởi quay, năm 1994 phát sóng.

Bộ phim gồm 84 tập.