Đây là danh sách video (lấy ra từ DVD) dùng kèm với giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc do các diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp diễn xuất, kỹ thuật quay phim hiện đại, nhiều kỹ xảo, dàn dựng công phu, phát âm chuẩn xác, thể hiện đầy đủ nội dung của 104 tình huống đàm thoại trong sách và gắn với thực tế giao tiếp hàng ngày.

Hy vọng, danh sách video này sẽ giúp bạn nâng cao hiệu quả học tập.

Ngoài xem video, bạn có thể tải file PDF và MP3 của giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Trung Quốc tại https://www.ranbac.xyz/t636-topic