DIỄN ĐÀN RẮN BẠC
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

DIỄN ĐÀN RẮN BẠCLog in

GAME, SOFTWARE, TIP & TRICK, LEARN CHINESE


descriptionVideo giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002) EmptyVideo giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002)

more_horiz
Video giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002) Giao-t10


Bài 31:  田芳去哪儿了
phần 1: Bài khóa


phần 2: Từ mới
Last edited by Admin on Thu May 21, 2015 10:26 am; edited 8 times in total

descriptionVideo giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002) EmptyRe: Video giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002)

more_horiz
Bài 32:  玛丽哭了
phần 1: Bài khóa

phần 2: Từ mớiLast edited by Admin on Thu May 21, 2015 10:26 am; edited 1 time in total

descriptionVideo giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002) EmptyRe: Video giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002)

more_horiz
Bài 33:  我下了班就去看房子了
phần 1: Bài khóa


phần 2: Từ mới

descriptionVideo giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002) EmptyRe: Video giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002)

more_horiz

Bài 34: 我都做完了
phần 1: Bài khóaphần 2: Từ mới

descriptionVideo giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002) EmptyRe: Video giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002)

more_horiz

Bài 37: 我比你更喜欢音乐
phần 1: Bài khóa


phần 2: Từ mới

Last edited by Admin on Fri Mar 27, 2015 3:32 pm; edited 2 times in total

descriptionVideo giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002) EmptyRe: Video giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002)

more_horiz

Bài 39: 冬天快要到了
phần 1: Bài khóa


phần 2:Từ mới

descriptionVideo giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002) EmptyRe: Video giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002)

more_horiz

Bài 40:快上来吧,要开车了 
phần 1:Bài khóa


phần 2: Từ mới

descriptionVideo giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002) EmptyRe: Video giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002)

more_horiz

Bài 41: 我听过钢琴协奏曲(黄河)
phần 1: Bài khóaphần 2: Từ mới

descriptionVideo giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002) EmptyRe: Video giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002)

more_horiz

Bài 42: 复习七:花   
phần 1: Bài khóa


phần 2: Từ mớidescriptionVideo giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002) EmptyRe: Video giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002)

more_horiz
Bài 44:昨天的讲座 你去听了吗
phần 1: Bài khóa Last edited by Admin on Thu Dec 03, 2015 2:41 pm; edited 1 time in total

descriptionVideo giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002) EmptyRe: Video giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002)

more_horiz
Bài 45:我的眼镜摔破了
Bài khóa+Từ mới


descriptionVideo giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002) EmptyRe: Video giáo trình Hán ngữ quyển 3 (ấn bản 2002)

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply