EagleGet có 1 công cụ vô cùng lợi hại, giúp bạn dễ dàng download video. Đó là: Media Grabber. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng.

1. Tải phần mềm
Trước tiên, bạn cần tải phần mềm EagleGet v2.0
tại: http://dl.eagleget.com/latest/eagleget_setup.exe

2. Cài đặt phần mềm:
Chạy file cài đặt, bấm Install

Hướng dẫn download video bằng EagleGet Media Grabber Eagleg10

Bấm Click here, để tùy chọn cài đặt

Hướng dẫn download video bằng EagleGet Media Grabber Eagleg11

Bỏ tích các mục, để không phải cài đặt thêm. Bấm Next cho tới khi kết thúc

Hướng dẫn download video bằng EagleGet Media Grabber Eagleg12

3. Download video:

Chạy EagleGet, bấm vào Media Grabber trên thanh công cụ

Hướng dẫn download video bằng EagleGet Media Grabber Eagleg13

Điền địa chỉ video cần download vào hộp tìm kiếm

Hướng dẫn download video bằng EagleGet Media Grabber Eagleg15

Bấm nút Search để nhận dạng video

Hướng dẫn download video bằng EagleGet Media Grabber Eagleg17

Sau đó, bấm nút Download để tải video về.

Các trang video được hỗ trợ:
http://www.eagleget.com/video-grabber-video-websites/