Để chuyển văn bản từ mã TCVN3 (ABC) - font .VnTime sang mã Unicode - font Time New Roman, hoặc ngược lại, bạn có thể dùng Unikey Toolkit. Làm theo 2 cách:

Cách 1: Dùng chuyển mã Clipboard
Hay nói khác là chuyển mã đoạn văn bản được copy/cut
Đây là cách mà hầu hết các diễn đàn trên mạng đã giới thiệu.

Hướng dẫn chuyển mã cho văn bản bằng Unikey Toolkit Chuyen10
Các thao tác chính:
Bước 1: Bôi đen toàn bộ văn bản (Ctrl+A) và Cut (Ctrl+X)
Bước 2: Mở Unikey Toolkit (Ctrl+Shift+F6) (nếu đã cài Unikey), tích vào "Chuyển mã Clipboard"
Bước 3: Chọn bảng mã nguồn và bảng mã đích, và bấm Chuyển mã
Bước 4: Sau đó Copy (Ctrl+V) vào văn bản đang dùng.

Cách 2: Không dùng chuyển mã Clipboard
Hay nói khác là Chuyển mã cho tệp văn bản.
Các thao tác chính
Bước 1: Lưu văn bản dưới dạng Rtf (Rich text Format). Save as

Hướng dẫn chuyển mã cho văn bản bằng Unikey Toolkit Chuyen12

Bước 2: Mở Unikey Toolkit (Ctrl+Shift+F6) (nếu đã cài Unikey), bỏ tích Chuyển mã Clipboard


Hướng dẫn chuyển mã cho văn bản bằng Unikey Toolkit Chuyen13
Bước 3:  Chọn file nguồn dạng .rtf

Hướng dẫn chuyển mã cho văn bản bằng Unikey Toolkit Chuyen14
Bước 4: Chọn file đích
Chọn nơi lưu file đích và đặt tên cho file đích, lưu dạng .rtf

Hướng dẫn chuyển mã cho văn bản bằng Unikey Toolkit Chuyen15

Bước 5: Bấm Chuyển mã, hiện ra hộp thoại thông báo chuyển mã thành công.

Hướng dẫn chuyển mã cho văn bản bằng Unikey Toolkit Chuyen16

Bước 6: Mở file đích Bao cao Dai hoi Nky III (2012-2017) timenew với ứng dụng Word
B­ước 7: Lưu lại file dưới dạng .doc (chọn Save as)